Work Care Service

Logoworkcare
449795 0
workcare พี่เลี้ยงเด็ก

Work Care Service

ศูนย์บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว

บริการจัดส่ง พนักงานดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไปกลับ
พนักงานรับเงินเดือนจากนายจ้างโดยตรง

ดูแลเด็กเล็ก

บริการพี่เลี้ยงเด็ก แรกคลอด - เด็กโต

การเลี้ยงเด็กทารก พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก พยายามรักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวันและทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ พนักงานพี่เลี้ยงเด็กเอง ต้องดูแลความสะอาดของตัวเองเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจากเชื่อโรคต่างๆ ต้องมีใจรักเด็ก ใจเย็น อดทนและต้องรู้จักการสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กได้ว่าเด็กต้องการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร

หน้าที่โดยสังเขป

  • อาบน้ำทำความสะอาดตัวเด็ก
  • เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดเสื้อผ้า
  • ดูแลอาหาร-นม-อาหารเสริม (ตามอายุและอาการของเด็ก)
  • ชงนม-ล้างขวดนม ต้ม/นึ่งขวดนม (เก็บนมแม่อย่างถูกวิธี)
  • ดูแลเสริมทักษะและการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (ในกรณีที่เด็กไม่สบาย)
  • ทำความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก ฯลฯ
พี่เลี้ยงเด็ก

อัตราค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก

Scroll to Top