Work Care Service

Logoworkcare
แม่บ้านและแม่ครัว

Work Care Service

ศูนย์บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว

บริการจัดส่ง พนักงานดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไปกลับ
พนักงานรับเงินเดือนจากนายจ้างโดยตรง

แม่บ้านทำความสะอาด

บริการเเม่บ้าน เเม่ครัว

จัดหาแม่บ้าน-แม่ครัว ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไปซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว ช่วยเปิด-ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก หรืองานอื่นๆ

หน้าที่โดยสังเขป

  • ทำความสะอาดบ้าน โดยทั่วไป
  • ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
  • กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้
  • ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว
  • ช่วยเปิด -ปิด ประตูเมื่อมีรถผ่าน เข้า-ออก
  • หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
  • เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนการบ้านน้อง ช่วยฝึกสอนหนังสือ(เด็กโต)
  • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบ้านทั้งหมด ทำงานตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
แม่บ้าน

อัตราค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด และแม่บ้าน

พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย

13,000 – 15,000 บาท/เดือน (ไม่รวบอุปกรณ์- น้ำยา)

แม่บ้านทำงานบ้าน แบบพักประจำ และ ไป กลับ

16,000 – 20,000 บาท/เดือน

แม่ครัวทำอาหาร (แม่บ้านที่สามารถทำอาหารได้)

15,000 – 20,000 บาท/เดือน

Scroll to Top