Work Care Service

Logoworkcare

Work Care Service

เวิร์คแคร์ ศูนย์บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว
บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว
ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไป-กลับ บริการงานด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทีมงาน workcare

อบรมพนักงานแบบมืออาชีพ

พนักงานคนไหนที่ไม่เป็นงานเราจะฝึกงานให้จนกว่าจะเป็นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ
ขอแค่คุณมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้งานและมีความขยันอดทน ถ้าคนไหนอยากสมัครงานเชิญได้เลยค่ะ

รับดูแลเด็กเล็ก เด็กแรกคลอด
คอร์สอบรมพนักงาน พี่เลี้ยงเด็ก

บริการของเรา

บริการดูแลผู้สูงอายุ

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ

​การดูแลผู้สูงอายุ อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ดูแลผู้สูงอายุ อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุอุปกรณ์ และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้สูงอายุ

workcare พี่เลี้ยงเด็ก

พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

จัดหาพี่เลี้ยงเด็ก ดูแลจัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็กเช่น นม ของว่างทำทุกอย่างสำหรับเด็กเช่น ชงนม ล้างขวดนมป้อนข้าว การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว ดูแลความสะอาดห้องนอน

แม่บ้านและแม่ครัว

แม่บ้านและแม่ครัว

จัดหาแม่บ้าน-แม่ครัว ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ไปซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ล้างรถ รดน้ำตนไม้ เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ ช่วยเตรียมอาหาร หุงข้าว อุ่นกับข้าว

Logoworkcare

ศูนย์บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว

การดูแลของเรา เวิร์คแคร์ ศูนย์บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว รับดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยจัดให้บริการทั้งในรูปแบบ รายวัน การพักอาศัยระยะสั้น และการพักอาศัยระยะยาว รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมองให้กับผู้สูงอายุ เน้นการให้ทำกิจวัตรประจำวันเช่นเดียวกับเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านให้มากที่สุด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจะทำให้เกิดอาการสับสนได้ ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ครอบครัวของผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุมากเท่าที่จะทำได้ เพราะความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้าง นอกจากนี้ การเข้าสังคมและทำกิจกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการพัฒนา ทางศูนย์ฯ สนับสนุนให้ผู้เข้าพักอาศัยทุกท่านได้มีการพบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกันตามความสมัครใจ

ทางศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมต่างๆ และลงมือทำด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยศูนย์ฯ จะคอยช่วยเหลือในบางกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ เพราะหากท่านผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้ทำอย่างที่เคยทำแล้ว อาการของโรคจะแสดงออกมากยิ่งขึ้น จนถึงระดับที่ไม่สามารถทำกิจวัตรบางอย่างด้วยตนเองได้อีกเลย ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมมักมีอาการวิตกกังวลและรู้สึกแย่ต่ออาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง การรักษาที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว ด้วยมาตรฐานและการกำกับดูแลจากศูนย์ฯ รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพ

พี่เลี้ยงเด็ก ทารกแรกเกิด

บริษัท เวิร์คแคร์ จำกัด

บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว บริการจัดส่งพนักงาน ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านและแม่ครัว ​ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลแบบประจำ และไป-กลับ บริการงานด้วยทีมงานมืออาชีพ รับดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุแบบค้างคืน

389784
171239
171242
389783
แคร์ 608 x 310 1

บริหารงานโดยทีมงานคุณภาพ

อบรมพนักงาน
Workcareservice
ฝึกพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก
Scroll to Top